Buletin informativ privind protecția datelor

1. Introducere (Preambul)

Pentru societatea Scitec Kft. protecția datelor reprezintă o prioritate foarte importantă.

Scopul acestui Buletin informativ privind protecția datelor este de a informa, cât mai detaliat, vizitatorii paginilor web, operate de Scitec Kft., a persoanelor interesate de gestionarea datelor cu caracter marketing, de asemenea a peroanelor care se anunță pentru locurile de muncă publicate de Scitec Kft., privitor la practica de gestionare a datelor a Scitec Kft., în conformitate cu prevederile legii CXII din 2011, referitoare la autodeterminarea în domeniul informației și al libertății de informare („Legea datelor”).

2. Dispoziţii generale

Datele personale care intră sub incidența prezentului Buletin informativ privind protecția datelor sunt gestionate de Scitec Kft. (sediu: H-2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2.; locația administrației centrale: H-1138 Budapest,Váci út 178.; înregistrat la: Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Regional Budapesta; număr de ordine la RC: 13-09-178132; în continuare: „Scitec”), în baza acceptului voluntar al celor interesați. În cursul unor gestionări de date, în baza acceptului voluntar al persoanelor interesate, Scitec va înregistra și stoca și date speciale.

Datele personale, înregistrate de Scitec, vor fi stocate doar până la îndeplinirea scopului gestionării de date, dar acestea vor fi gestionate, cel mai târziu, până la revocarea acceptului persoanei interesate.

Scitec realizează gestionarea de date cu conformarea la prevederile referitoare la securitatea datelor. În acest aspect societatea îndeplinește toate acele măsuri tehnice și organizatorice, elaborând și acele regulamente procedurale, cu ajutorul cărora sunt îndeplinite cerințele privind securitatea datelor și cele de secretizare.

3. Date personale gestionate cu scopul contactării Scitec

Scitec asigură posibilitatea tuturor celor interesați să contacteze societatea, prin intermediul internetului. Pe paginile, operate în diferite limbi, de către Scitec, persoanele interesate au posibilitate de a-și înregistra întrebările, ulterior indicării numelui și a datelor de contact, precum și a caracterului întrebării. Datele personale, înregistrate de Scitec, vor fi stocate până la revocarea acceptului persoanei interesate, dar cel mult pentru o perioadă de 3 ani de la înregistrarea întrebării. Datele personale pot fi accesate exclusiv doar pe angajații cu competență din Departamentul de marketing al Scitec, aceștia având obligația păstrării confidențialității.

4. Date personale gestionate cu scopul comunicării de buletine informative

Scitec, în baza acceptului exprimat în mod expres, voluntar și în prealabil de persoana interesată, va trimite buletine informative privind produsele fabricate de societate, privind activitatea societății, a sportivilor și a evenimentelor sponsorizate de societate. În acest scop Scitec va înregistra numele și adresa de e-mail a persoanelor interesate care se înregistrează, pe care le va gestiona și stoca, până la revocarea acceptului persoanei interesate. Datele personale gestionate pot fi accesate exclusiv doar pe angajații cu competență din Departamentul de marketing al Scitec, aceștia având obligația păstrării confidențialității.

Pe lângă acestea, în calitate de procesator de date, societatea The Rocket Science Group, LLC (sediu: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, în continuare: „Procesator”) va efectua operațiuni tehnice conexe întocmirii buletinelor informative și cu trimiterea acestora, iar în vederea realizării acestor scopuri, are acces la bazele de date conexe buletinelor informative ale Scitec. Procesarea de date se efectuează prin intermediul serverelor Procesatorului, funcționând în terțe state. Având în vedere faptul că Procesatorul corespunde, în mod certificat, cerințelor sistemului-cadru al Scutului de confidențialitate UESUA, protecția securității datelor procesate de acesta este asigurată la un nivel corespunzător.

5. Drepturile persoanelor interesate

La cererea persoanei interesate, Scitec îl va informa pe acesta referitor la procesarea datelor acestuia, respectiv despre datele procesate de Scitec sau de un procesator de date împuternicit în baza dispoziției Scitec, despre sursa acestor date, despre scopul acestor procesări, a bazei legale a procesării și a perioadei de timp în care va fi efectuată, despre denumirea, adresa (sediului) operatorului și a activităților conexe acestor procesări. Scitec are obligația să comunice informarea solicitată, în scris - în cazul cererii specificate a persoanei interesate, într-o formă ușor accesibilă, în cel mai scurt timp de la înaintarea cererii, dar în termen de cel mult 25 de zile. În cazul în care persoana interesată nu a adresat procesatorului, în anul în curs, o cerere de informare, referitoare la date cu aceleași caracteristici, informarea este gratuită. Cererea poate fi înaintată în scris către Departamentul Juridic al Scitec Kft. (H-1138 Budapest, Váci út 178.), respectiv prin transmitere la adresa de e-mail web@scitecnutrition.com. Persoana interesată mai poate solicita ștergerea, blocarea datelor, iar pe lângă acestea mai are dreptul să se adreseze, pentru exercitarea drepturilor sale, și Autorității Naționale de Protecția Datelor și Libertatea Informației, precum și instanțelor.