Polityka Prywatności

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – Scitec Kft. z siedzibą w Budapeszcie.

Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie udzielana jest dla wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych na rzecz Organizatora.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.

Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika w aplikacji konkursowej.

Uczestnik wyraża zgodę na dobrowolne udostępnienie danych osobowych na czas trwania konkursu dostępnego na fanpage www.facebook.com/ScitecPolska. Dane będą przechowywane przez aplikację konkursową, aż do momentu dostarczania nagród.

Uczestnik, który chce zmienić lub usunąć swoje Dane powinien złożyć pisemną prośbę na adres Organizatora (poland@scitecnutrition.com).

Podanie danych osobowych, jako niezbędnych do otrzymania nagrody, jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Uczestnik poprzez aplikację konkursową na www.facebook.com/ScitecPolska udostępnia następujące dane osobowe:

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: poland@scitecnutrition.com. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 14 dni roboczych.

rzeczytałem i zrozumiałem Politykę Prywatności, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).