Impressum

Właściciel serwisu:
Scitec Kft.

Siedziba:
2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2., Hungary

Centralny adres administracyjny:
1138 Budapest, Váci út 178., Hungary

Upoważniony przedstawiciel:
Attila Seres

E-Mail:
poland@scitecnutrition.com

REGON:
13-09-178132

NIP:
12299953-2-44

Informacje, dokumenty i inne materiały widoczne na stronie internetowej, publikowane są przez firmę Scitec Kft wyłącznie w celach informacyjnych.

Scitec Kft. informuje również, iż przeglądanie strony internetowej oznacza jednocześnie akceptację następujących warunków:

Strona firmy Scitec Nutrition®, jej treść lub inne fragmenty objęte są prawami autorskimi. Prawo egzekwowane może być tylko i wyłącznie przez firmę Scitec Kft.

Logo oraz konkretne produkty firmy Scitec Nutrition® wyróżnione na stronie chronione są znakami towarowymi. Nieuprawnione użycie znaków towarowych oznacza naruszenie tych warunków co powoduje złamanie przepisów.

Jakakolwiek forma reprodukcji, przekazywania, rozpowszechniania oraz przechowywania całości bądź dowolnego fragmentu strony nie jest dozwolona bez pisemnej zgody firmy Scitec Kft. Firma Scitec Kft. wyraża jednak zgodę na przechowywanie na komputrze zawartości oraz druk materiałów znajdujących się na stronie jedynie w przypadku osobistego użytkowania.

Jak pierwotnie stwierdzono, zawartość strony firmy Scitec Nutrition® jest rozumiała i nie wymaga żadnych modyfikacji. Może się zdażyć, iż modyfikacje na stronie są dokonywane wbrew woli i uczestnictwa firmy Scitec Kft., tak więc - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej – firma Scitec Kft. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność oraz aktualność jej zawartości w świetle dostępnych informacji, dokumentacji lub innych materiałów pisemnych przedstawionych na stronie internetowej.

Scitec Kft. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej, do ograniczenia dostępności lub do usunięcia całej storny w dowolnym momencie. Scitec Kft. nie gwarantuje ciągłej dostępności i bezbłędności strony. Scitec Kft. wyklucza nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i / lub straty wynikające z użycia pośrednio lub bezpośrednio dostępnych na stronie internetowej informacji, dokumentów lub innych pisemnych materiałów, a także za nieprwidłowe, niewłaściewe lub awaryjne działania strony bądź za jej niejednoznaczności.

Ponadto Scitec Kft. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści tworzone, przekazywane, przechowywane, udostępniane lub publikowane przez osoby trzecie, które łączą się ze stroną internetową firmy Scitec Kft.