Népszerű javaslatok
Kategóriák
Oldalak
Termékek
Ingyenes kiszállítás boltjainkba országszerte
Made in EU Megbízható minőség

Termékrendelés - adatvédelmi tájékoztató

  1. Preambulum

A SCITEC Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi Csörsz árok köz 2., központi ügyintézés helye: 1138 Budapest, XIII. ker. Váci út 178., nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-178132, adószám: 12299953-2-44; a továbbiakban: „Scitec Kft.”) számára a személyes adatok védelme kiemelt jelentőséggel bír.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja a Scitec Kft. által a www.scitecnutrition.com/hu honlapon (a „Weboldal”) nyújtott szolgáltatás (a „Szolgáltatás”) igénybe vevőinek teljes körű tájékoztatása a Scitec Kft. által végzett adatkezelési gyakorlatról, az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével („GDPR”), továbbá a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

 

A Scitec Kft. a Szolgáltatás keretében az érintettek számára lehetőséget nyújt arra, hogy a Weboldalon termék-előrejelzést adjanak le. Ez az előrejelzés az általuk megvásárolni kívánt termékekre vonatkozik, amelyekből az online felületen keresztül egy termékcsomagot állíthatnak össze, majd kiválaszthatják, hogy melyik értékesítési ponton kívánják megvásárolni. A Scitec Kft. és az érintett viszontértékesítési partner ezt követően gondoskodik arról, hogy a kiválasztott termékek megfelelő időben rendelkezésre álljanak, készleten legyenek az érintett számára. A Szolgáltatás részletes feltételeiről az érintettek a www.scitecnutrition.com/hu/aszf oldalon tájékozódhatnak.

 

  1. Általános rendelkezések

2.1 Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása és hatálya

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az, hogy az érintett elfogadja Általános Szerződési Feltételeket, illetve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez. A feltételek elfogadásának minősül, ha az érintett a regisztráció, illetve az előrejelzés leadása előtt a dokumentumok megismerésére vonatkozó jelölőnégyzeteket kijelöli, és a kért személyes adatait megadja.   

 

A Scitec Kft. a továbbiakban fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, valamint jelen Adatvédelmi Tájékoztatót részben vagy egészben módosítsa. Amennyiben a módosítás közzétételét követően az érintett ismét igénybe veszi a Szolgáltatást, a módosítások hatályba lépnek.

 

A Scitec Kft. által működtetett Szolgáltatás nem vállal felelősséget az érintett által hibásan vagy hiányosan megadott adatok miatt bekövetkező hibás teljesítésért.

2.2 Az adatkezelés jogalapja

Ahhoz, hogy a Scitec Kft. jogszerűen járjon el, a személyes adatokhoz kapcsolódó adatkezeléshez érvényes jogalappal kell rendelkeznie.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatokat a Scitec Kft. az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezeli.

 

A Scitec Kft. a felvett személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

A Scitec Kft. az adatkezeléseket az adatbiztonsági elvárásoknak megfelelően teljesíti. Ennek érdekében megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

 

2.3 Az adatfeldolgozók köre

A Scitec Kft. által kezelt adatok tekintetében az eSpirit Kft. (székhely: 1138 Budapest, Turóc utca 11. 3. em. 2.; nyilvántartó bíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 01-09-869141; adószám: 13078702-2-41) adatfeldolgozónak minősül. Az eSpirit Kft. támogatja a Scitec Kft. Weboldalát és a Szolgáltatáshoz szükséges informatikai rendszert, így az együttműködés keretében a Weboldalon kezelt személyes adatokhoz hozzáférhet, azokon a Scitec Kft. megbízásából és utasításai szerint technikai műveleteket végezhet.

 

A Scitec Kft. által kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül továbbá a Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-262313; adószám: 10836653-2-44), mely a személyes adatok tekintetében tárhely-szolgáltatást nyújt.

 

Amennyiben az érintett a kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Scitec Kft. a számára hírleveleket küldjön, adatfeldolgozóként a The  Rocket  Science  Group,  LLC (székhely: 675   Ponce   de   Leon   Ave   NE,   Suite   5000,   Atlanta,   GA   30308, a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) a hírlevél összeállításával, kiküldésével összefüggő technikai műveleteket végez, és ebből a célból a Scitec hírlevél-adatbázisához (név, e-mail cím) hozzáfér. Az adatfeldolgozás az Adatfeldolgozó harmadik országban működő szervereinek az igénybe vételével történik. Tekintettel arra, hogy az Adatfeldolgozó igazoltan, maradéktalanul megfelel az EU-USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszer követelményeinek, így az általa feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított. 

 

2.4 Az adattovábbítás címzettjei

 

Az igény-előrejelzés leadása során az érintett kiválasztja azt az értékesítési pontot, amely számára ideális a termékcsomag átvételére. A Scitec Kft. az értékesítési pontok, mint további adatkezelők számára az érintett nevét, az igényelt termékek nevét és darabszámát, az igény leadásának időpontját, az adott terméknek – a leadás időpontjában érvényes – árát, valamint egy egyedi azonosítószámot továbbítja. Az értékesítési pontok számára történő adattovábbítás célja, hogy az értékesítési pont az érintett kiszolgálására, az érintettel történő adásvétel megkötésére maradéktalanul felkészülhessen.

 

Az értékesítési pontokat üzemeltető harmadik személyek listája az alábbi linken érhető el:

https://www.scitecnutrition.com/hu/scitec/uzletek

 

  1. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések további részletei

 

3.1 Előrejelzés leadása profil létrehozásával

 

Az érintettnek lehetősége nyílik arra, hogy regisztráljon az online felületen. A regisztráció során az érintettnek a nevét és az e-mail címét kell megadnia, illetve opcionálisan (a könnyebb kapcsolattartás érdekében) a telefonszámát is megadhatja. A regisztrációs felületen rögzített személyes adatok kezelésének célja az érintett felhasználói profiljának a létrehozása, mely segítségével az érintett visszakövetheti korábbi tevékenységét. A profil létrehozása az érintett számára kényelmi szemponttal is bír, hiszen nem szükséges az adatait minden előrejelzés leadása esetén újra megadnia.

Az érintett az előrejelzés során megadja az általa választott termékek nevét, darabszámát, illetve azt is, hogy melyik értékesítési ponton kívánja azt átvenni.

A felvett személyes adatokat a Scitec Kft. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ide nem értve azokat a személyes adatokat, melyek az előrejelzés leadásának igazolásához elengedhetetlenül szükségesek. Tekintettel arra, hogy az érintett által leadott előrejelzés a Scitec Kft. és az értékesítési pont üzemeltetője közötti számlázás alapját is képezi, az ilyen személyes adatokat a Scitec Kft. legalább 8 évig megőrzi (összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt számlamegőrzési idővel).

 

3.2 Előrejelzés leadása profil létrehozása nélkül

 

A webshop által működtetett szolgáltatás, regisztráció, vagyis profil létrehozása nélkül is lehetséges. Ebben az esetben is szükséges, hogy az érintett megadja a nevét, e-mail címét, illetve opcionálisan a telefonszámát is, hiszen az előrejelzés teljesítése így válik kivitelezhetővé.

A felvett személyes adatokat a Scitec Kft. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ide nem értve azokat a személyes adatokat, melyek az előrejelzés leadásának igazolásához elengedhetetlenül szükségesek. Tekintettel arra, hogy az érintett által leadott előrejelzés a Scitec Kft. és az értékesítési pont üzemeltetője közötti számlázás alapját is képezi, az ilyen személyes adatokat a Scitec Kft. legalább 8 évig megőrzi (összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt számlamegőrzési idővel).

 

3.3 Hírlevélre történő feliratkozás

 

A Scitec Kft. az érintett kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján hírlevelet küld az általa forgalmazott termékekkel, illetve az azokra vonatkozó kedvezményekkel, valamint az általa végzett tevékenységgel kapcsolatban. A Scitec Kft. ebből a célból a hírlevélre regisztráló érintettek nevét és e-mail címét rögzíti, kezeli és tárolja az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

3.4 A sütikkel (cookie-k) kapcsolatos adatkezelések

 

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek az internet böngészése közben automatikusan kerülnek elhelyezésre a felhasználók számítógépén vagy eszközén. A sütik a felhasználók szokásairól tartamaznak információkat, illetve a Weboldal használatát könnyítik meg.

 

A Weboldal a zavartalan működés, a rendeltetésszerű használat folyamatos biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használ. A Weboldal használatával egyidejűleg a felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban sütiket használ.

 

A Weboldalon alkalmazott sütik egy része a megfelelő működtetéshez és a felhasználói élmény javításához szükséges. Ezek a sütik az alapvető funkciók megfelelő használatát biztosítják és élettartamuk kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik, tehát az érintettek azonosítására nem alkalmasak.

 

A Weboldalon alkalmazott sütik másik része funkcionális típusú, az ilyen sütik segítségével az oldal személyre szabható (pl. bejelentkezési adatok megjegyzése, stb.).

 

Az oldal használ analitikai sütiket is, amelyek a Weboldal látogatottságának, az érintettek fogyasztói preferenciáinak felmérésére szolgálnak. Ezeket az adatok kizárólag statisztikai elemzések készítésére használja fel a Scitec Kft., a felhasználók név szerinti azonosítására nem kerül sor.

 

A Weboldal használ továbbá úgynevezett remarketing sütiket is. A remarketing sütik célja az, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg az oldalt korábban már látogatók számára.

 

Az érintett a böngészője beállításai keretében módosíthatja a sütik beállításait, illetve törölheti is azokat, valamint lehetősége van a sütiket tiltani és korlátozni is. Egyes sütik korlátozása a Weboldal funkcióit korlátozhatja, a felhasználási élmény csökkenésével járhat.

 

  1. Az érintettek jogai

A Scitec Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Scitec Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes.

A kérelem benyújtható írásban a Scitec Kft. Adatvédelmi Tisztviselőjének (1138 Budapest, Váci út 178.) címezve, illetve a dpo@scitecnutrition.com e-mail címre történő küldéssel.

Az érintett kérheti továbbá az adatok törlését, zárolását, emellett megilleti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás, valamint a bírósági jogérvényesítés joga is.

 

  1. Értelmező rendelkezések

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége (különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.