Népszerű javaslatok
Kategóriák
Oldalak
Termékek
Ingyenes kiszállítás boltjainkba országszerte
Made in EU Megbízható minőség

Általános szerződési feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

 

 1. BEVEZETÉS

 

 1. A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: "Feltételek") a SCITEC Ipari és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: "Scitec") által a https://www.scitecnutrition.com/hu weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: "Szolgáltatás") nyújtásának és igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 

 1. A Feltételek alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Scitec: SCITEC Ipari és Kereskedelmi Kft

Székhely: 2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2.

Központi ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 178.

Cégjegyzékszám: 13-09-178132

Adószám: 12299953-2-44

A képviseletre jogosult személyek:

Postacím: 1138 Budapest, Váci út 178.

E-mail cím: hello@scitec.hu

A tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe:

Andrews IT Engineering Ltd.

Budapest, H-1139, Petneházy str. 50-52.
Email : info@andrews.hu

 

 

 1. Felhasználónak minősül bármely személy, aki a Szolgáltatást igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó bármely Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás bármely elemének használatát illetve igénybevételét megkezdi, elfogadja a Feltételeket.

 

 1. A Scitec bármikor jogosult a Feltételek módosítására. A Scitec a Feltételek esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről a Weboldalon tájékoztatást tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg hozzáférhetővé teszi a módosított Feltételeket. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával illetve igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Feltételek módosítását. Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a Feltételekből linkelhető egyéb dokumentumok (pl. az Adatkezelési Nyilatkozat) a Feltételek részét képezik, és kötelezőek minden Felhasználóra.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁS

 

 1. A Scitec a Scitec Nutrition márkanéven forgalmazott, elsősorban különféle erőnléti sportokat folytató sportolók által fogyasztott étrend-kiegészítő és kapcsolódó termékeket (a továbbiakban: "Termékek") előállító, gyártó, forgalmazó és értékesítő vállalkozás, amely a Termékeket kiskereskedelmi és nagykereskedelmi forgalomban, közvetlenül vagy szerződéses - értékesítő, forgalmazó, nagykereskedő - partnerein (a továbbiakban: "Partner illetve "Partnerek") keresztül kínálja eladásra és értékesíti.

 

 1. A Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó a Weboldalon a Scitec felé előrejelzi azon igényét, hogy mely Termékeket kíván kiskereskedelmi forgalomban a Partnerektől megvásárolni, és meghatározhatja illetve Weboldalon közzétett listából kiválaszthatja az érintett Partner által működtetett kiskereskedelmi értékesítési helyet, ahol a Felhasználó által előre jelzett Termékeket a Felhasználó az érintett Partnertől meg kívánja vásárolni. A Scitec a Felhasználó által előrejelzett vásárlási igényt és az ezzel kapcsolatos információkat (az érintett Termékek köre, a kiválasztott kiskereskedelmi értékesítési hely, a Felhasználó azonosításához szükséges adatok) továbbítja az érintett Partner felé.

 

 1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás tárgya és célja a Felhasználó Termékekre vonatkozó vásárlási igényének előrejelzése, és a Felhasználó a Termékeket a Partnertől vásárolja meg, a Szolgáltatás igénybevétele során nem jön létre a Scitec és a Felhasználó között Termékek értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés, és a Felhasználó a Szolgáltatás igénybe vétele során nem ad ajánlati kötöttséget eredményező megrendelést a Termékek vonatkozásában, és a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevétele a Scitec vagy Partner részéről sem eredményez a Termékek eladására vonatkozó eladási ajánlati kötöttséget.

 

 1. Az adásvételi szerződés a Termékek vonatkozásában a Partner és a Felhasználó között a Partner kiskereskedelmi értékesítési helyén (nem távollévők között) jön létre. A Felhasználó ennek megfelelően a Partner kiskereskedelmi értékesítési helyén az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltatás igénybe vétele során előrejelzett Termékek körét megváltoztathatja, - a Partner kiskereskedelmi értékesítési helyén elérhető termékkínálat függvényében - más illetve eltérő mennyiségű Termékek tekintetében is köthet adásvételi szerződést.

 

 1. A Scitec a Weboldalon a Szolgáltatás nyújtása során a Felhasználók általános tájékoztatása céljából a Termékek esetében feltüntethet ajánlott fogyasztói árakat, amelyek a Partner tekintetében nem kötelező árjavaslatoknak minősülnek, és amelyektől Partner saját kiskereskedelmi eladási árai meghatározása során szabadon, bármely korlátozás nélkül eltérhet. A Felhasználó ennek megfelelően elismeri és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Weboldalon a Termékek esetében feltüntetett ajánlott fogyasztói árak nem minősülnek a Termékek Partnerek által egységesen alkalmazott kiskereskedelmi eladási áraknak, és a Partner korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó részére a Termékeket a Weboldalon a Termékek esetében ajánlott fogyasztói árként feltüntetett ártól eltérő áron értékesíteni. A Felhasználó ilyen esetben, a Weboldalon feltüntetett ajánlott fogyasztói árak és a Termékek tényleges kiskereskedelmi eladási árai közötti esetleges eltérésből eredően semmilyen - így különösen kártérítési - igényt nem érvényesíthet a Scitec-kel vagy a Partnerrel szemben.

 

III.      REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Weboldalon előzetes regisztrációval felhasználói profil is létrehozható, azonban a profil létrehozása a Szolgáltatás igénybevételének nem feltétele. A profil létrehozásának lehetősége azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználó nyomon követhesse a korábbi előrejelzéseit, valamint újabb előrejelzés leadásakor az újbóli adatrögzítésekre ne legyen szükség. A felhasználói profil elemei és tartalma bármikor elérhetőek a Felhasználó részére. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció önmagában a Felhasználó számára semmilyen kötelezettséggel nem jár.

 

 1. A regisztráció folyamata: A regisztráció a "REGISZTRÁCIÓ" menüpontra/gombra történő kattintással, és azt követően a kért adatok megadásával történik. A regisztráció során a következő adatok kerülnek megadásra: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó által megadott e-mail címre a Scitec egy megerősítő e-mailt küld, amelynek segítségével a regisztráció véglegesíthető.

 

 

 1. A Szolgáltatás igénybe vételének folyamata: A felhasználói profilba történő belépést követően a Felhasználónak lehetősége van az online felületen megjelenített Termékek közül kiválasztani azon Termékeket, amelyekre vonatkozó vásárlási igényét előre kívánja jelezni, és a Termékek kiválasztását követően megjelenített listából kiválasztani a Partnerek azon kiskereskedelmi értékesítési helyét, ahol a kiválasztott Termékeket meg kívánja vásárolni az érintett Partnertől. A Felhasználó a kiválasztott Termékek vonatkozásában egy kiskereskedelmi értékesítési helyet tud megjelölni, a kiválasztott Termékek több Partnertől vagy több kiskereskedelmi értékesítési helyen nem vásárolhatók meg. A Termékek és a kiskereskedelmi értékesítési pont kiválasztását követően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre megerősítő e-mailt kap, amelyben rögzítésre kerül azon időpont, amelyet követően a Termékek megvásárolhatók a kiválasztott kiskereskedelmi értékesítési helyen.

 

 1. A Partner megerősítő e-mailben jelzett időponttól számított 14 napig tartja rendelkezésen a Felhasználó által előrejelzett Termékeket. A Felhasználó vállalja, hogy ezen időtartam alatt a kiválasztott kiskereskedelmi értékesítési helyet felkeresi a kiválasztott Termékekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése céljából (azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötésére a II/3. pontban foglaltakkal összhangban nem köteles). Amennyiben az érintett Partner visszajelzése alapján megállapítható, hogy a Felhasználó legalább három alkalommal elmulasztotta a kiválasztott kiskereskedelmi értékesítési helyet a fenti időtartam alatt felkeresni, a Scitec fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó vonatkozásában a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét megszüntesse, és az ehhez szükséges technikai lépéseket megtegye (pl. felhasználói profil felfüggesztése/törlése). A Felhasználó ilyen esetben semmilyen - így különösen kártérítési - igényt nem érvényesíthet a Scitec-kel szemben.

 

 1. Figyelemmel arra, hogy a Termékek a magyar piacon nagy számú Partner bevonásával és jelentős mennyiségben kerülnek értékesítésre, a Scitec rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben a kiválasztott Partner - készlethiány miatt vagy bármely más okból - akadályoztatva lehet abban, hogy a Felhasználó által előrejelzett Termékek vonatkozásában a Felhasználó részére küldött megerősítő e-mailben foglalt időpontban adásvételi szerződést kössön. A Scitec vagy a Partner ebben az esetben megpróbálja felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval a Felhasználó által megadott elérhetőségeken. A Felhasználó ilyen esetben semmilyen - így különösen kártérítési - igényt nem érvényesíthet a Scitec-kel vagy a Partnerrel szemben, tekintettel arra is, hogy a Szolgáltatás igénybevétele a Scitec vagy Partner részéről sem eredményez a Termékek eladására vonatkozó eladási ajánlati kötöttséget.

 

 1. PANASZOK KEZELÉSE, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

 1. A Szolgáltatással összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat a Felhasználók az I. pontban feltüntetett elérhetőségeken (postacím, e-mail cím) jogosultak bejelenteni. Az Felhasználó a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a Scitec felé bejelenteni. A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére a Felhasználó, valamint – amennyiben a Felhasználó az igényérvényesítésben akadályoztatva van – az általa erre írásban (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban) felhatalmazott személy jogosult.

 

 1. A Scitec a Felhasználó által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ ad, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszi a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket. A bejelentett panaszokra a Scitec 8 (nyolc) napon belül írásban is választ ad, amelyet a Felhasználó e-mail címére küld meg.

 

 1. A Scitec tájékoztatja a Felhasználókat arról is, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján, ha a Felhasználó és a Scitec között a Szolgáltatás minőségével kapcsolatosan vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni. A Scitec székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) az illetékes.

 

 

 

 1. A WEBOLDALRA VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

 1. Az Felhasználó a Feltételekben - így különösen a jelen pont szerinti felhasználási feltételekben - foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat. Amennyiben a Felhasználó a Feltételek rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a Weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat, úgy Scitec jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni, és megtenni a további szükséges jogi lépéseket az Felhasználó által a Scitec-nek vagy a Scitec-kal kapcsolatban álló harmadik feleknek okozott kár megtérítéséért.

 

 1. A Scitec megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférés és igénybevétele érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvja. A Scitec felhívja azonban a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, annak felhasználói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudják.

 

 1. A Weboldal megjelenítése és tartalma a Scitec kizárólagos szellemi alkotása, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Scitec, illetve a Szolgáltatás által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Weboldalon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

 

 1. A Weboldalon esetlegesen megjelenő harmadik felek reklámjainak, hirdetéseinek és megjelenéseinek tartalmáért Scitec nem vállal felelősséget. Scitec a reklámok Weboldalon történő elhelyezése során a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásai alapján jár el.

 

 1. A Scitec nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből, vagy a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért, valamint a Weboldalon található információik felhasználásával, továbbadásával okozott károkért, és nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás illetve regisztráció miatt következett be. Továbbá, a Scitec nem vállal felelősséget a felhasználói adatoknak a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, a Felhasználó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Scitec minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon külső Scitec által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a Scitec megnevezésével, és/vagy a Scitec weboldalára a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Scitec az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult személy kérése esetén Scitec törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.

 

 1. A Weboldal harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Scitec-nek nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett, és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A Felhasználó felelőssége és kötelessége, hogy megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

 

 1. A Scitec nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek a Felhasználó Feltételekből eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy a Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos utasításokat nem tartja be, illetőleg a Scitec által meghatározott intézkedéseket és teendőket nem megfelelően alkalmazza vagy értelmezi.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Scitec-kel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Scitec által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Scitec-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Scitec-et a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Szolgáltatás igénybevétele során a Scitec és Felhasználó között a Termékek adásvétele vonatkozásában szerződés - így különösen távollévők közötti szerződés - nem jön létre, így a Szolgáltatásra a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet nem terjed ki.

 

 1. A Scitec az általa végzett tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésekkel összefüggésben adatvédelmi eljárásrendet alakított ki, amelyre vonatkozó adatkezelési tájékoztató hatályos szövegét a Weboldalon közzétette/nyilvánosságra hozta, így az bárki számára teljes egészében hozzáférhető.

 

 1. A Szolgáltatáshoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja a Scitec, a Felhasználók kötelesek ezen jogokat tiszteletben tartani.

 

 1. Amennyiben a Scitec által nyújtott szolgáltatás igénybevételével összefüggésben esetlegesen felmerült jogvitát nem sikerül békés úton – peren kívül - megoldani, annak elbírálásra – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének azzal, hogy a bíróság mindenkor Magyarország joga és a magyar jogszabályok szerint jár el, az eljárás nyelve pedig a magyar nyelv.