Privacy Policy

1. Preambule

Pro společnost Scitec Kft. je ochrana osobních údajů prvořadou prioritou.

Účelem těchto informací o ochraně údajů je poskytnutí veškerých informací o postupu společnosti Scitec Kft. pří zpracování dat návštěvníkům webových stánek provozovaných společností Scitec Kft., osobám dotčeným v marketingovém zpracování dat provázeném společností Scitec Kft., jakož i osobám, které se přihlásili na výběrové řízení společnosti Scitec Kft., dále o právu na samostatné rozhodování o osobních informacích a v souladu se zákonem č. CXII z r. 2011 o svobodě informací (dále jen „zákon Infotv.“).

2. Obecná ustanovení

Osobní údaje spadající do oblasti působnosti Informací o ochraně údajů zpracovává společnost Scitec Kft. (se sídlem: H-2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2.; hlavní místo podnikání: H-1138 Budapest, Váci út 178.; rejstříkový soud: Obchodní rejstřík Soudního tribunálu pro okolí Budapešti; IČ: 13-09-178132; dále jen: „Scitec”), na základě dobrovolného souhlasu dotčených osob. Scitec Kft. v rámci jednotlivých zpracování dat zaznamenává a ukládá na základě písemného souhlasu dotčené osoby i citlivé údaje.

Scitec Kft. zpracovává zaznamenané osobní údaje výlučně po dobu trvání účelu zpracování dat, ale nejpozději do odvolání souhlasu dotčené osoby.

Scitec postupuje při zpracování dat v souladu s požadavky na bezpečnost dat. V této souvislosti přijímá veškerá technická a organizační opatření, respektive vytváří procesní pravidla, potřebná pro splnění požadavků na ochranu dat a důvěrných informací.

3. Osobní údaje zpracovávané za účelem navázání kontaktu se společností Scitec

Společnost Scitec poskytuje všem zájemcům možnost zkontaktovat se s ní prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách společnosti Scitec, dostupných v různých jazycích má dotčená osoba možnost zadat své jméno a kontaktní informace, a po výběru charakteru otázky zaznamenat svůj dotaz. Scitec spravuje zaznamenané údaje do odvolání souhlasu dotčené osoby, ale nejpozději po dobu 3 let po zaznamenání dotazu. K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci marketingového oddělení společnosti, kteří jsou vázaní povinností mlčenlivosti.

4. Osobní údaje zpracovávané za účelem poskytnutí odpovědí na dotazy v tématu fitness

Scitec poskytuje zájemcům na webové stránce možnost zadávat dotazy související s fitness. Za účelem zodpovězení této otázky Scitec zaznamená celý text otázky a typ otázky, dále pohlaví, věk, výšku, váhu a e-mailovou adresu dotčené osoby. Společnost Scitec zpracovává zaznamenané citlivé a jiné osobní údaje za účelem úplného a odpovědného zodpovězení dotazu. Dotčená osoba dostane oznámení o zodpovězení dotazu na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Dotčená osoba zadáním svých údajů a odesláním dotazu výslovně vzala na vědomí, že společnost Scitec text otázky a odbornou odpověď na ni zveřejní na své webové stránce, a to takovým způsobem, aby dotčená osoba zůstala neidentifikovatelná.

Scitec spravuje zaznamenané údaje do odvolání souhlasu dotčené osoby, ale nejpozději po dobu 3 let po zodpovězení dotazu. K zaznamenaným osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci marketingového oddělení společnosti Scitec.

Odpověď poskytnutá společností Scitec slouží výlučně účelům podpory fitnessového způsobu života, má pouze informační charakter a nelze jej považovat za lékařský posudek.

5. Osobní údaje zpracovávané za účelem přijímání názorů týkajících se produktů Scitec

Pro společnost Scitec jsou názory spotřebitelů nesmírně důležité, proto na své internetové stránce poskytuje dotčeným osobám možnost, aby zasílali zpětnou vazbu o produktech, které vyrábí a prodává. Dotčený spotřebitel při zaznamenání zpětné vazby uvede své jméno, emailovou adresu, město svého bydliště, typ produktu, počet udělených bodů a svůj podrobný názor. Společnost Scitec spravuje zaznamenané údaje do odvolání souhlasu dotčené osoby, ale nejpozději po dobu 3 let, za účelem, aby se v odůvodněném případě mohla v souvislosti s poskytnutím zpětné vazby skontaktovat s dotčenou osobou. K zaznamenaným osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci marketingového oddělení společnosti Scitec, kteří jsou vázaní povinností mlčenlivosti. Dotčená osoba odesláním svého názoru vzala na vědomí, že jeho názor se na internetové stránce společnosti Scitec stane pro kohokoliv dostupným, a to takovým způsobem, že osobní údaje autora tohoto názoru nebudou zveřejněny.

6. Osobní údaje zpracovávané za účelem posílání newsletterů

Společnost Scitec posílá newslettery o výrobcích, které vyrábí, o své činnosti, a o sportovcích a událostech, které sponzoruje, a to na základě výslovného, předchozího a dobrovolného souhlasu dotčené osoby. Scitec za tímto účelem zaznamenává a ukládá jména a e-mailové adresy dotčených osob, které se zaregistrovali, a to do odvolání jejich souhlasu. K zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci marketingového oddělení společnosti Scitec, kteří jsou vázaní povinností mlčenlivosti.

Kromě toho společnost The Rocket Science Group, LLC (se sídlem: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, dále jen: „Zpracovatel dat”) provádí technické úkoly související se sestavováním a odesíláním informačních newsletterů, a za tímto účelem má přístup k databázi Scitec pro newslettery. Zpracování dat se uskutečňuje využitím serverů Zpracovatele dat, provozovaných v třetích zemích. Vzhledem k tomu, že Zpracovatel dat prokazatelně a plně vyhovuje požadavkům rámce Štítu EU-USA na ochranu soukromí, je zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které zpracovává.

7. Práva dotčených osob

V případě žádosti dotčené osoby, společnost Scitec poskytne informace o jí, nebo jí pověřeným nebo zmocněným zpracovatelem zpracovaných údajích, o jejich zdrojích, o účelu, právním důvodu a trvání zpracování dat, o jméně a adrese zpracovatele dat, a o činnosti souvisící se zpracováním dat. Scitec v nejkratší době po předložení žádosti, ale nejpozději do 25 dnů, poskytne informaci ve srozumitelné podobě – a to i v písemné formě, pokud o to dotčená osoba požádá. V případě, že dotčená osoba v daném roce ještě nepředložila zpracovateli dat žádost o informaci, týkající se stejného okruhu údajů, informace se poskytuje zdarma. Žádost lze podat písemně, adresovanou Právnímu oddělení Scitec Kft. (H-1138 Budapest, Váci út 178.), respektive odesláním na e-mailovou adresu web@scitecnutrition.com. Dotčená osoba může dále žádat o vymazání, nebo blokování údajů, kromě toho má právo obrátit se na Úřad pro ochranu údajů a svobodu informací, a uplatnit svá práva před soudem.