Impressum - Prohlášení o ochraně údajů

Majitel webové stránky:
Scitec Kft.

Sídlo:
2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2., Maďarsko

Administrativní adresa:
1138 Budapest, Váci út 178., Maďarsko

Oprávněný zástupce:
Attila Seres

Kontakt:
info@scitecnutrition.cz

Registrační číslo:
13-09-178132

Daňové číslo:
12299953-2-44

Informace,dokumenty a nebo jiné texty zveřejněné na webové stránce, zveřejňuje společnost Scitec Kft. výlučně s informačním cílem.

Scitec Kft. Vás seznamuje i se skutečností, že prohlížení její webové stránky znamená i souhlas s následujícími podmínkami:

Webová stránka Scitec Nutrition® a její obsah nebo kterákoliv její část spadá pod ochranu autorských práv. Práva na šíření těchto informací má výhradně společnost Scitec Kft.

Logo Scitec Nutrition®, jako i zveřejněné produkty na webové stránce ,jsou označeny ochrannou známkou,proto se porušení autorských práv dopustí každý, kdo uveřejněné informace nepoužívá ve smyslu zákona o ochraně autorských práv

Bez písemného souhlasu společnosti Scitec Kft., je zakázáno obsah nebo kterékoliv části webové stránky jakoukoli formou používat, reprodukovat, přenášet, šířit, předělávat nebo uchovávat. Společnost Scitec Kft. souhlasí s používáním obsahu pro soukromé účely,pokud budete jejich obsah uchovávat ve svém počítači nebo si jej pro sebe vytisknete. Pod obsahem webové stránky Scitec Nutrition ® se rozumí její nezměněný a originální text. Může se stát, že se na webové stránce společnosti Scitec Kft. vyskytnou změny bez jejího vědomí a bez jejího vlivu, proto pokud se v zákoně neupřesňuje jinak-společnost Scitec Kft. nezodpovídá za přesnost, důvěryhodnost a aktuálnost zobrazených informací, týkajících se dostupných informací, dokumentů a jiných textů.

Společnost Scitec Kft. si vyhrazuje právo na úpravu své webové stránky, její přepracování, k omezení její dostupnosti a k jejímu zrušení, a to kdykoliv. Společnost Scitec Kft. negarantuje bezchybné a průběžné připojení k webové stránce. Společnost Scitec Kft. nezodpovídá za bezchybnou přístupnost k webové stránce, k jejím dostupným informacím, dokumentům a jiným textům, za její správné fungování, nedostatky, případně poruchy, ani za škody, které se vyskytly z důvodu nedorozumění , ani za škody vzniklé ztrátou. Společnost Scitec Kft. nezodpovídá za obsah vytvořen, šířen, uchováván, zveřejňován nebo publikován třetí osobou, která je ve spojitosti s webovou stránkou Scitec Nutrition ® nebo na kterou se odvolává.